Pečuh-jednodnevni

PEČUH

****PUTOVANJE BEZ PCR TESTOVA ILI DRUGIH USLOVA****

POLASCI: 4., 11., 18. I 25. DECEMBAR) 2021.                                        

PROGRAM PUTOVANJA

Polazak  iz Živinica (RK Omega)  04:30 h, iz Tuzle (hotel Tuzla) u 05:00 h. Vožnja preko BiH, Hrvatske, Mađarske sa pauzama po želji grupe, cca svakih 2 h.

Dolazak u Pečuh u jutarnjim satima. Obilazak grada, Ranokršćanska nekropola, Trg Istvána Széchenyija, džamija Gazi Kazima. Najstarija džamija i medresa Jakovali Hasana, Sinagoga, Gradska vijećnica… Obilazak je u pratnji vodiča.

Nakon obilaska slobodno vrijeme koje možete iskoristiti za kafu u starom dijelu grada kao i u shopping centru Arkad.

Okupljanje na dogovorenom mjestu i polazak prema BiH u 17,00 h.

Nastavak putovanja prema BiH preko Hrvatske. Dolazak u BiH u kasnim večernjim satima.

KRAJ USLUGE.

    CIJENA ARANŽMANA : 35,00 KM

                         (Cijena kalkulisana na bazi 45 putnika)

U cijenu aranžmana je uračunato:

  • prevoz autobusima visoke turističke klase
  • usluge vodiča tokom putovanja
  • naša organizacija.
  • Takse za ulaz u sve navedene gradove u programu putovanja
  • Obilazak Pečuha

U cijenu aranžmana nije uračunato:

  • Putno zdravstveno osiguranje ……………………………………………………. 2,00 KM
  • Posebne želje putnika

 

NAPOMENA: Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 45 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa stranakama o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.

Svim putnicima stojimo na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa programom putovanja putem telefona 061/630-619, 035/831-621  ili na email: info@just-go-travel.ba                                    NAČIN PLAĆANJA: Prijava i rezervacija podrazumijeva uplatu u visini od 40% a ostatak do polaska na putovanje.

VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na njihovu teritoriju . U slučaju nedobijanja ili nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije JUST 4EVER TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed Državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja, ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

NAPOMENA: Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa uslijed objektivnih okolnosti. U slučaju promjena cijena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta – putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cijena je podložna promjeni.

PRIJAVE I REZERVACIJE U POSLOVNICI TURISTIČKE AGENCIJE “JUST 4EVER TRAVEL” ulica Alije Izetbegovića broj 14, ZPC Bezistan, 75270 Živinice ili putem e-maila: info@just-go-travel.ba ili telefona 061/630-619 ili 035/831-621.