Graz

GRAZ

 POLASCI: (3., 10., 17. I 24. DECEMBAR) 2021.                                        

PROGRAM PUTOVANJA  

  1. dan. (PETAK) BiH                                                                                                           

Polazak grupe u 22:30 h ispred RK Omega u Živinicama, 23:00 h ispred hotela Tuzla u Tuzli. Vožnja pravcem Tuzla, Orašje, Županja, Zagreb, Graz sa pauzama po želji grupe svakih cca 2,5-3 h.

  1. dan. (SUBOTA) GRAZ

Planiran dolazak grupe je oko 09:00 h. Odlazak do poznatog lanca marketa Lidl zatim poslije toga posjeta shopping centru Seiersberg (www. www.shoppingcityseiersberg.at). Slobodno vrijeme za shopping.

Za putnike koji žele u obilazak grada u pratnji vodiča polazak smo planirali u  15:00 sati.  Tokom obilaska plan je obilazak  Kunsthaus-a, Murinsel, Schlossberg, toranj sa satom, gradska vijecnica. Povratak u Seiersberg.

Okupljanje putnika ispred shopping centra. Polazak za BiH. Noćna vožnja preko Maribora, Zagreba i Sl.Broda sa pauzama po potrebi grupe.

Napomena: Putnici koji ne žele u obilazak grada ostaju u shopping centru Seiersberg do 18:00 sati kada je planiran polazak za BiH.

  1. dan. (NEDJELJA) GRAZ-BiH

Dolazak na odredišta planiran je u ranim jutarnjim satima.

Kraj programa…

    CIJENA ARANŽMANA :  55,00 KM

                         (Cijena kalkulisana na bazi 45 putnika)

U cijenu aranžmana je uračunato:

  • Prevoz autobusima visoke turističke klase
  • Usluge pratioca tokom putovanja
  • Obilazak Graza u pratnji vodiča
  • Naša organizacija.
  • Takse za ulaz u sve navedene gradove u programu putovanja

U cijenu aranžmana nije uračunato:

  • Putno zdravstveno osiguranje …………………………………………………. 4,00 KM po osobi
  • Posebne želje putnika

NAPOMENA: Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 45 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa stranakama o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.

Svim putnicima stojimo na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa programom putovanja putem telefona 061/630-619, 035/831-621  ili na email: info@just-go-travel.ba                                        NAČIN PLAĆANJA: Prijava i rezervacija podrazumijeva uplatu u visini od 40% a ostatak do polaska na putovanje.

VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na njihovu teritoriju . U slučaju nedobijanja ili nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije JUST 4EVER TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed Državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja, ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

NAPOMENA: Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa uslijed objektivnih okolnosti. U slučaju promjena cijena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta – putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cijena je podložna promjeni.

PRIJAVE I REZERVACIJE U POSLOVNICI TURISTIČKE AGENCIJE “JUST 4EVER TRAVEL” ulica Alije Izetbegovića broj 14, ZPC Bezistan, 75270 Živinice ili putem e-maila: info@just-go-travel.ba ili telefona 061/630-619 ili 035/831-621.