Budva 2BB

BUDVA-TREBINJE-KOTOR

POLAZAK: 31.12.2021.                                        

POVRATAK:02.01.2022.                                                                                                                                                         PROGRAM PUTOVANJA  

 1. dan. 31.12.2021. (PETAK) BiH-BUDVA          

Polazak grupe u 00:01 h ispred hotela Tuzla u Tuzli, 00:30 Ispred RK Omega u Živinicama, 3:00 h ispred Zemlajskog muzeja u Sarajevu. Vožnja pravcem Tuzla, Sarajevo, Mostar, Trebinje, Budva, sa pauzama po potrebi grupe svakih  2 – 2,5 sata.

Dolazak u Budvu planiran je u jutarnjim satima. Obilazak grada u pratnji vodiča, Stari grad, Citadela…. Smještaj u hotel.

Slobodno vrijeme.

Odlazak na doček Nove godine gdje nas očekuje bogat muzički program, između ostalog koncert GIBONIJA.

Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Noćenje.

 1. dan. 01.01.2022. (SUBOTA) BUDVA-SVETI STEFAN

Doručak. U 10:00 h, sastanak grupe. Planiran je odlazak u Bar, obilazak starog dijela grada kao I posjeta poznatim arheoloskim nalazistima, zatim u povratku posjeta Svetom Stefanu uz kafu na vidikovcu. Povratak  u hotel. U vecernjim satima odlazak do Starog grada gdje nas očekuje ponovo zanimljiv muzički program, koncert LEPE BRENE.

Noćenje.

 1. dan. 02.01.2021. (NEDJELJA) BUDVA-BiH

Doručak. Poslije doručka, odlazak do Kotora, razgled Starog grada, slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Vožnju nastavljamo u pravcu Trebinja, Mostara pa sve do naših krajnjih odredišta. Dolazak na odredišta planiran je u kasnim večernjim satima.

Kraj programa…

CIJENA ARANŽMANA već od: 145,00 KM

(za avansne uplate 30% do 10.11.)

REDOVNA CIJENA već od:  165,00 KM

                         (Cijena kalkulisana na bazi 45 putnika)

 U cijenu aranžmana je uračunato:

 • Prevoz autobusima visoke turističke klase
 • Dva noćenja u hotelu u užem gradskom jezgru sa bazenom i Spa centrom
 • Smještaj Grand Palazzo (145 KM/165 KM), smještaj Hotel Bracera (179 KM/189 KM)
 • Doručak na bazi švedskog stola
 • Posjeta Svetom Stefanu
 • Posjeta Trebinju
 • Usluge pratioca tokom putovanja
 • Naša organizacija.

U cijenu aranžmana nije uračunato:

 • Boravišna taksa………………………………………………………………………..6,00 KM po osobi
 • Putno zdravstveno osiguranje ……………………………………………………6,00 KM po osobi
 • Obilazak Budve u pratnji lokalnog vodiča ………………………………………5,00 € po osobi
 • Obilazak Kotora u pratnji lokalnog vodiča ………………………………………5,00 € po osobi
 • Obilazak Bara u pratnji lokalnog vodiča ………………………………………..10,00 € po osobi
 • Posebne želje putnika

NAPOMENA: Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 45 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa stranakama o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.                                                        NAČIN PLAĆANJA:Prijava i rezervacija podrazumijeva uplatu u visini od 30% a ostatak do polaska na putovanje prema Općim uvjetima agencije.

VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na njihovu teritoriju . U slučaju nedobijanja ili nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije JUST 4EVER TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed Državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja, ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

NAPOMENA: Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa uslijed objektivnih okolnosti. U slučaju promjena cijena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta – putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cijena je podložna promjeni.

PRIJAVE I REZERVACIJE U POSLOVNICI TURISTIČKE AGENCIJE “JUST 4EVER TRAVEL” ulica Alije Izetbegovića broj 14, ZPC Bezistan, 75270 Živinice ili putem e-maila: info@just-go-travel.ba ili telefona 061/630-619 ili 035/831-621.