Budimpešta-jednodnevni

BUDIMPEŠTA

****PUTOVANJE BEZ PCR TESTOVA ILI DRUGIH USLOVA****

POLASCI: (26.11.)(3., 10., 17. I 24. DECEMBAR) 2021.                                        

PROGRAM PUTOVANJA 

 1. dan. (PETAK) BiH                                                                                                           

Polazak grupe u 23:59 h ispred RK Omega u Živinicama, 00:30 h ispred hotela Tuzla u Tuzli. Vožnja pravcem Tuzla, Orašje, Županja, Osijek, Mohacs, Budimpešta sa pauzama po želji grupe svakih cca 2,5-3 h.

 1. dan. (SUBOTA) BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu planiran je u jutarnjim satima. Program nastavljamo sa panoramskim razgledom BUDIMPEŠTE (Citadela, Trg Heroja, Parlament, Andrasy avenija, Versmarti trg, Trg slobode, Vatci ulica, Budimski dvorac, Ribarska kula….).

Odmor i slobodno poslije podne u Vatci ulici.

U 15,00 h odlazak na krstarenje Dunavom, prilika da Budimpeštu upoznate I sa Dunava. Tokom krstarenja koje traje cca 1 h imate pratnju vodiča. Nakon krstarenja odlazak u shopping centar Campona. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti i shoping. U sklopu shoping centra imat ćete priliku posjetiti najveći akvarijum u Evropi Tropicarium.

Polazak prema BiH predviđen je u 19 h.

Vožnju nastavljamo autoputem M6 zatim preko Mohacsa, Osijeka, Orašja do naših krajnjih odredišta.

 1. dan. (NEDJELJA) BUDIMPEŠTA-BiH

Dolazak na odredišta planiran je u kasnim večernjim satima (cca sat poslije ponoći).

Kraj programa…

    CIJENA ARANŽMANA :  59,00 KM

                         (Cijena kalkulisana na bazi 45 putnika)

U cijenu aranžmana je uračunato:

 • Prevoz autobusima visoke turističke klase
 • Usluge pratioca tokom putovanja
 • Naša organizacija.
 • Takse za ulaz u sve navedene gradove u programu putovanja

U cijenu aranžmana nije uračunato:

 • Putno zdravstveno osiguranje …………………………………………………. 2,00 KM po osobi
 • Obilazak Budimpešte u pratnji vodiča …………………………………………10,00 € po osobi
 • Krstarenje Dunavom………………………………………………………………….15,00 € po osobi
 • Posebne želje putnika

NAPOMENA: Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 45 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa stranakama o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.

Svim putnicima stojimo na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa programom putovanja putem telefona 061/630-619, 035/831-621  ili na email: info@just-go-travel.ba                                          NAČIN PLAĆANJA: Prijava i rezervacija podrazumijeva uplatu u visini od 40% a ostatak do polaska na putovanje.

VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na njihovu teritoriju . U slučaju nedobijanja ili nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije JUST 4EVER TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed Državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja, ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

NAPOMENA: Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa uslijed objektivnih okolnosti. U slučaju promjena cijena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta – putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cijena je podložna promjeni.

PRIJAVE I REZERVACIJE U POSLOVNICI TURISTIČKE AGENCIJE “JUST 4EVER TRAVEL” ulica Alije Izetbegovića broj 14, ZPC Bezistan, 75270 Živinice ili putem e-maila: info@just-go-travel.ba ili telefona 061/630-619 ili 035/831-621.