Budimpešta 2BB

BUDIMPEŠTA-PEČUH

****PUTOVANJE BEZ PCR TESTOVA ILI DRUGIH USLOVA****

POLAZAK: 24.11.2021.                                       

POVRATAK: 28.11.2021.                                                                                                                 PROGRAM PUTOVANJA  

 1. dan. 24.11.2021. (SRIJEDA) BiH                                                        

Polazak grupe u 23:59 h ispred RK Omega u Živinicama, 00:30 h ispred hotela Tuzla u Tuzli. Vožnja pravcem Tuzla, Orašje, Županja, Osijek, Mohacs, Budimpešta sa pauzama po želji grupe svakih cca 2,5-3 h.

 1. dan. 25.11.2021. (ČETVRTAK) BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu planiran je u jutarnjim satima. Odlazak u shopping centar Arena Plaza.Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti i shoping. Smještaj u hotel u 14:00 h. Odmor i slobodno poslije podne.

U 18,00 h odlazak na krstarenje Dunavom, prilika da Budimpeštu upoznate I sa Dunava. Krstarenje traje cca 1 h uz pratnju vodiča. Nakon krstarenja šetnja Budimom, posjeta Ribarskoj kuli, Budimskom dvorcu itd..Povratak u hotel.  Noćenje.

 1. dan. 26.11.2021. (PETAK) BUDIMPEŠTA

Doručak. U 10:00 h, sastanak grupe. Program nastavljamo sa panoramskim razgledom BUDIMPEŠTE (Citadela, Trg Heroja, Parlament, Andrasy avenija, Versmarti trg, Trg slobode, Vatci ulica….). Slobodno poslije podne.

U 19,00 h predlažemo odlazak u jednu od najpoznatijih budimpeštanskih čardi gdje će te imati priliku da uz tradiciju mađara isprobate i njihove kulinarske sposobnosti. Povratak u hotel. Noćenje.

 1. dan. 27.11.2021. (SUBOTA) BUDIMPEŠTA-PEČUH-BiH

Doručak. U 10:00 h, sastanak grupe. Odlazak do shopping centra Campona i posjeta jednom od najvećih akvariuma u Evropi Tropicariumu. Nakon shoppinga i akvariuma krećemo prema  Pečuhu. Dolaskom u Pečuh planiran je obilazak grada u pratnji vodiča, pauza za shopping i individualno razgledanje grada.

Polazak prema BiH predviđen je u 19 h. Vožnju nastavljamo preko Osijeka, Orašja do naših krajnjih odredišta. Dolazak na odredišta planiran je u kasnim večernjim satima.

Kraj programa…

CIJENA ARANŽMANA :  169,00 KM

 (Cijena kalkulisana na bazi 45 putnika)

U cijenu aranžmana je uračunato:

 • Prevoz autobusima visoke turističke klase
 • Dva noćenja u hotelu u užem gradskom jezgru kategorizacije 3*
 • Doručak na bazi švedskog stola
 • Posjeta Pečuhu
 • Usluge pratioca tokom putovanja
 • Naša organizacija.
 • Takse za ulaz u sve navedene gradove u programu putovanja

U cijenu aranžmana nije uračunato:

 • Putno zdravstveno osiguranje …………………………………………………. 6,00 KM po osobi
 • Obilazak Budimpešte u pratnji vodiča ……………………………………….. 10,00 € po osobi
 • Krstarenje Dunavom uz noćni obilazak Budimpešte ……………………. 15,00 € po osobi
 • Čarda ……………………………………………………………………………………. 30,00 € po osobi
 • Posebne želje putnika

NAPOMENA: Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 45 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa stranakama o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.                                                                                                                                                                                                                      NAČIN PLAĆANJA:Prijava i rezervacija podrazumijeva uplatu u visini od 40% a ostatak do polaska na putovanje.

VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na njihovu teritoriju . U slučaju nedobijanja ili nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije JUST 4EVER TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed Državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja, ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

NAPOMENA: Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa uslijed objektivnih okolnosti. U slučaju promjena cijena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta – putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cijena je podložna promjeni.

PRIJAVE I REZERVACIJE U POSLOVNICI TURISTIČKE AGENCIJE “JUST 4EVER TRAVEL” ulica Alije Izetbegovića broj 14, ZPC Bezistan, 75270 Živinice ili putem e-maila: info@just-go-travel.ba ili telefona 061/630-619 ili 035/831-621.