Budimpešta 2 n/d

BUDIMPEŠTA

POLAZAK: 28.02.2019.                                        POVRATAK: 02.03.2019.

PROGRAM PUTOVANJA:

 1. DAN: 28.02.2019. (ČETVRTAK)

Polazak grupe u 23:59 h ispred RK Omega u Živinicama, 00:30 h ispred hotela Tuzla u Tuzli. Vožnja pravcem Tuzla, Orašje, Županja, Osijek, Mohacs, Budimpešta.

 1. DAN: 01.03.2019. (PETAK) BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu planiran je u jutarnjim satima. Odlazak u shopping centar Arena Plaza.Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti i shoping. Smještaj u hotel u 14:00 h. Odmor i slobodno poslije podne.

U 19,00 h odlazak na krstarenje Dunavom, prilika da Budimpeštu upoznate I sa Dunava. Tokom krstarenja koje traje cca 1 h imate piće dobrodošlice (šampanjac ili sok) I sve to uz pratnju vodiča. Nakon krstarenja šetnja Budimom, posjeta Ribarskoj kuli, Budimskom dvorcu itd..Povratak u hotel.  Noćenje.

 1. DAN: 02.03.2019. (SUBOTA) BUDIMPEŠTA

Doručak. U 10:00 h, sastanak grupe. Program nastavljamo sa panoramskim razgledom BUDIMPEŠTE (Citadela, Trg Heroja, Parlament, Andrasy avenija, Versmarti trg, Trg slobode, Vatci ulica….). Slobodno poslije podne.

U 19,00 h predlažemo odlazak u jednu od najpoznatijih budimpeštanskih čardi gdje će te imati priliku da uz tradiciju mađara isprobate i njihove kulinarske sposobnosti. Povratak u hotel. Noćenje.

 1. DAN: 03.03.2019. (NEDJELJA) BUDIMPEŠTA-PEČUH

Doručak. U 10:00 h, sastanak grupe. Odlazak do shopping centra Campona i posjeta jednom od najvećih akvariuma u Evropi Tropicariumu. Nakon shoppinga i akvariuma krećemo prema olazak u Pečuh i obilazak grada u pratnji vodiča, pauza za shopping i individualno razgledanje grada.

Polazak prema BiH predviđen je u poslijepodnevnim satima. Vožnju nastavljamo preko Osijeka, Orašja do naših krajnjih odredišta. Dolazak na odredišta planiran je u kasnim večernjim satima.

Kraj programa…

FIRST MINUTE

CIJENA ARANŽMANA : 134,00 KM

REDOVNA CIJENA ARANŽMANA: 149 KM

(First minute cijena važi do 20.01.2019.)

(Cijena kalkulisana na bazi 45 putnika)

 

NAČIN PLAĆANJA:

Prijava i rezervacija podrazumijeva uplatu u visini od 40% a ostatak do polaska na putovanje.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz modernim visoko turističkim autobusima (CD, TV, WC..)
 • 2  noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Budimpešti sa bazenom I SPA
 • Usluge pratioca grupe
 • Troškovi organizacije i rezervacije

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Obavezno medjunarodno putno zdravstveno osiguranje 8 KM
 • Krstarenje Dunavom uz piće dobrodošlice 15 €
 • Obilazak grada u pratnji vodiča 10 €
 • Čarda 25€
 • Ulaznice za Tropicarium 8 €
 • Pecuh 5 €
 • Indidvidulani troškovi putnika kao I ulaznice za muzeje, disko klub i druge posjete.

VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na njihovu teritoriju . U slučaju nedobijanja ili nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije JUST GO TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed

Državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

NAPOMENA: Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa uslijed objektivnih okolnosti. U slučaju promjena cijena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta – putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cijena je podložna promjeni.

PRIJAVE I REZERVACIJE U POSLOVNICI TURISTIČKE AGENCIJE “JUST GO TRAVEL” ulica 25. Novembra broj 133, 75270 Živinice (na Bulevaru) ili putem e-maila: info@just-go-travel.ba ili telefona 00 387 61 630 619.

1446631736_Bp-H