Beograd

 BEOGRAD

POLAZAK: 13.01.2019.                                        POVRATAK: 13.01.2019.

 PROGRAM PUTOVANJA:                                                                        

ŽIVINICE – TUZLA – BIJELJINA – BEOGRAD.

Sastanak grupe u 06:00 časova u Živinicama, 06:30 časova ispred Hotela Tuzla. Vožnja u pravcu Bijeljine preko GP Rača do Beograda sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora.

Dolazak u Beograd planiran oko 11:00 časova. Panoramski razgled preko Dedinja, Vracara, Slavije, Kalemegdana…do Trga Republike. Setnja Knez Mihajlovom i upoznavanje sa osnovnim znamenitostima grada.

Slobodno vrijeme.

Tokom slobodnog vremena preporučujemo putnicima shoping u SC Ušće odakle je planiran povratak.

Povratak planiran ispred SC Ušće u 18:00 časova.

 CIJENA ARANŽMANA: 25,00KM

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosječne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, usluge vodiča za vrijeme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u cjelini.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • PZO
  • Individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja i sve druge nepomenute troškove.

 

KRAJ USLUGE.

NAPOMENA: Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 45 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa stranakama o korekciji cijene.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja.

Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja PA Just go Travel.

Svim putnicima stojimo na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa programom putovanja putem telefona 035/951-804,  061/630-619  ili na email: info@just-go-travel.ba

49256021_2193039504302848_603477367905583104_n